Welkom

In dit boekje wordt gezocht naar raakvlakken tussen kennis en ervaring van deskundigen enerzijds en van mensen met deze gevoeligheid anderzijds. Elke thema bestaat uit een ervaring, een beschouwing en een illustratie.
Doel is handvatten bieden voor lastige situaties in het dagelijks leven van o.a. mensen met psychosegevoeligheid en aanknopingspunten bieden voor een gesprek met een hulpverlener of mensen in de sociale omgeving.

Je kan hier het boekje online bekijken.
Voor de online uitgave in het Engels kunt u hier terecht.